Ostatní

Provozní a všeobecné podmínky pronájmu

OBJEDNÁVKA /předběžná rezervace/:

( elektronická.pošta, písemně)

pokud na Váš e-mail neodpovíme do 48 hodin kontaktujte nás telefonicky nebo SMS

 

Do objednávky uvádějte:

 

* Jméno a příjmení

* Ulici, město, PSČ, telefon

* Datum příjezdu /a přibližnou hodinu/ – datum odjezdu

* Počet osob dospělých a počet dětí (do 18 let)

 

REZERVACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Pro závaznou rezervaci termínu je nájemník povinen zaplatit zálohu ve výši do cca 50% celkové ceny pronájmu, nejpozději do 7 kalendářních dnů od rezervace. Zbývající částku ceny nájmu musí být pronajímateli uhrazeno nejpozději 10 kalendářních dní před začátkem pronájmu, případně v den začátku pronájmu a to převodem na účet.

Platba kauce a rekreační poplatky jsou vyúčtovány nejpozději v den příjezdu. V den odjezdu pak doplatek za spotřebované energie (podle odečtu), který bude odečten z vratné kauce a úklid.

 

Ukončení pronájmu ze strany pronajímatele:

jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pronájem v případě že:

  1. na pronájem nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu, nebo vyšší počet osob než byl nahlášen
  2. dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pronájmu / bez vědomí pronajímatele /
  3. dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně
  4. zjistí pobyt jakéhokoli domácího zvířete bez předchozí dohody !!! /

Upozorňujeme, že ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za služby !

 

V domě je zákaz kouření a používání otevřeného ohně!!!

 

Zákaz kouření neplatí pro venkovní prostory za dodržení příslušných bezpečnostních opatření.

 

V domě se přezouvá, takže vhodnou obuv si vezměte s sebou !!!

 

Zákazník (nájemník) je povinen svým počínáním předcházet nebezpečí poškození objektu a jeho vybavení, předcházet vzniku požáru, a to po celou dobu pronájmu.

 

Z bezpečnostních důvodů zákazník (nájemník) nenechává děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.

 

Kauce:

Při nástupu na pronájem požadujeme složení kauce ve výši 2.000,- Kč.

Pro silvestrovský termín požadujeme kauci ve výši 5.000,-Kč .

 

Kauce se vrací v plné výši při ukončení pronájmu, pokud nedošlo k poškození majetku.

 

Zákazník je povinen odevzdat objekt a venkovní zařízení ve stejném stavu, v jakém je převzal. Pokud tak neučiní, pronajímatel má právo na srážku z kauce. Zákazníci si v den ukončení pronájmu a předání pronajímateli provedou vlastní základní úklid rekreačního objektu a venkovních prostor. V opačném případě bude z kauce strhnuto 500,- Kč.

 

Aktualizace:

– aktualizace obsazenosti je prováděna 1x denně

– objednávky jsou vyřizovány podle data a času doručení

Stornovací podmínky:

Zákazník má právo od objednávky odstoupit ( elektronickou poštou nebo písemně) bez storno poplatků nejpozději 60 dnů před objednaným termínem nástupu. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení ( el.pošty nebo písemného dokladu) o zrušení objednávky pronajímateli.

Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedené lhůtě, je zákazník povinen pronajímateli zaplatit storno poplatky ve výši zaplacené zálohy.

 

/na nemoc či zásah vyšší moci, který vám znemožní pobyt, si sjednejte odpovídající pojištění cca 120,-Kč osoba/pobyt – vrácení 80% ceny rezervační zálohy/

 

Storno poplatky se neplatí pokud:

* zákazník za sebe zajistí náhradu

* podaří se nám obsadit odřeknutý termín

Pojištění po dobu pronájmu:

Objednaný pronájem využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu pronájmu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme.

Doporučujeme Vám před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.

 

Pronájem začíná převzetím rekreačního objektu v den nástupu mezi 16 – 18 hodinou, ukončení je pak v poslední den pronájmu do 10 hodin. U jiných termínů dle dohody